Foloument Reko.com.pl

Po dwóch latach pełnienia urzędu Cyvouness podał się do dymisji. Został on bowiem oskarżony o udział w ogromnej aferze, co potwierdziła komisja kierowana przez Foloument. Jednak zdaniem dymisjonowanego polityka prawdziwym sprawcą afery jest jego polityczny przeciwnik Wugiment.